Onderhoud en afstellen

Verwerken en onderhouden van houten kozijnen en deuren

Opslag: kozijnen vrij van de grond en vlak opslaan en geventileerd afdekken.

Verwerken: kozijnen waterpas en te lood stellen, werking van draaiende delen contoleren en hang- en sluitnaden in tact houden (doormetselen) Kozijnen en beslag beschermen tegen vocht en vuil.Eventuele beschadigingen direct behandelen.

Glas zetten: Sponningen en glaslatten schoon maken en beschadigingen bijwerken. Glas zetten door professionele glaszetter om zo een juiste plaatsing en recht op garantie te waarborgen.

Verfkeuze: Voordat u gaat aflakken moet d.v.m. een test blijken of de gekozen verf gebruikt kan worden in combinatie met de grondverf en gebruikte (beglazings) kitten. Van Schaik Kozijnen heeft hierop geen invloed en verantwoording.

Aflakken: Kozijnen en ramen zo spoedig mogelijk, maar binnen 6 maanden aan buiten- én binnenzijde aflakken na schoonmaken , schuren, afwassen,grondlaag herstellen en gaatjes stoppen.Deuren (met voorlak) binnen 3 maanden rondom aflakken, indien alleen in de grondverf dan binnen 5 dagen. Kaderprofielen niet verwijderen, na het schilderen kunt u de rode folie verwijderen.

Onderhoudsschema: de door u gekozen schilder/verfleverancier kan een bijbehorend onderhoudsschema leveren. De mate van onderhoud is afhankelijk van verf-type en kleur, gebruik nooit blanke lak zonder pigment. Het onderhoud moet aantoonbaar zijn.

Controle: Jaarlijks moet de verflaag worden gecontroleerd op gebreken en deze direct herstellen. Ook de kitnaad moet gecontroleerd worden op onthechting van glas of hout waardoor inwatering ontstaat. Bij onthechting de kitnaad uitsnijden en opnieuw aanbrengen.

Wassen: tijdens het ramen wassen ook het houtwerk meenemen, zorgt voor een lange levensduur.

Straatwerk en tuin: bij houten dorpels geen straatwerk, grind of tuin tegen het kozijn +/- 15 cm vrij houden.

Deur en raambeslag: sloten, scharnieren en beslag schoon houden en af en toe smeren met olie. Sluit altijd ook de sluitnokken van de deur door de kruk omhoog te bewegen, bij sleutel-bediend slot draait u de sleutel om, de deur is dan gefixeerd en zal minder snel krom worden.

Instructie: De Aannemer legt de gebruiker uit hoe het hang- en sluitwerk bediend en onderhouden moet worden. Ook het na-stellen van kommen, nokken en scharnierplaatjes volgens bijgeleverde informatie.

Deze informatie zie hieronder.

Gebreken of klachten: het na-stellen van hang- en sluitwerk behoort tot de werkzaamheden van de aannemer en later bij het reguliere onderhoud. Mochten er ondanks bovenstaande verwerkings-voorschriften toch problemen ontstaan, horen wij dit graag via de aannemer en zullen we met hem naar een oplossing zoeken. Het zwellen/krimpen van de deuren kan wat langer duren, door het stellen met de vulplaatjes kunt u klemmen voorkomen, na het aflakken en de verschillende seizoenen zal dit over zijn.

Garantie: Voor kozijnen geldt een garantietermijn van 10 jaar, voor deuren 6 jaar gelijk aan GND voorwaarden en garantie, voor beslag geldt de fabrieksgarantie op de levering. Door ons geleverd glas heeft een garantietermijn van 10 jaar voor het destijds geleverde, hier gelden uitzonderingen: glas met folie, glas in lood tussen de bladen, figuur- en zonwerend glas, sprossen en plakroeden.